top of page
boek-0235_edited.jpg

AANBOD VOOR VOLWASSENEN

Aanbod voor volwassenen: Kop

OMFT

Oromyofunctionele therapie (OMFT) wordt opgestart bij een myofunctionele stoornis. We spreken van foutieve mondgewoonten

 • mondademen

 • tongpersen

 • kaakklemmen

 • infantiel slikken

 • ...

Verkeerde mondgewoonten kunnen kaak- of gebitsafwijkingen in de hand werken. Bijgevolg gebeurt deze behandeling in samenwerking met de tandarts of orthodontist. Bij kaakgewrichtsklachten wordt de hulp van een kinesist of osteopaat ingeroepen.

STEMTHERAPIE

Een hese stem kan verschillende oorzaken hebben:

 • een letsel of infectie ter hoogte van het stemapparaat

 • geïrriteerde stembanden

 • het verkeerd gebruiken van de stem

 • ...

Binnen stemtherapie wordt aandacht besteed aan het verzorgen van de stem. Een goede stemhygiëne en stemgewoonten zijn hierbij essentieel. Daarnaast leer je een aantal technieken om je stem op een gezonde manier te gebruiken.


Soms is een samenwerking met een kinesist of osteopaat noodzakelijk. 

UITSPRAAK- EN STEMCOACHING

Sommige personen vinden het moeilijk om voor een groep te spreken. Anderen hechten veel belang aan een verzorgde uitspraak. Op basis van de hulpvraag van de cliënt worden concrete doelen opgesteld: 

 • presentatietechnieken trainen

 • uitspraak optimaliseren

 • stemgebruik verbeteren.


Stem- en uitspraakcoaching kan voor beroepssprekers en studenten, maar ook mensen die in hun vrije tijd willen werken aan hun uitspraak of stem zijn van harte welkom voor individuele begeleiding.

STEM IN TRANSITIE

Gedurende het transitieproces kan een persoon het gevoel hebben dat de stem niet (meer) past bij de identiteit. Met behulp van logopedie wordt er samen op zoek gegaan naar een stem die wel goed en comfortabel aanvoelt.

Stemtherapie voor transpersonen of genderfluïde personen focust op tips en technieken om de stem op een veilige en correcte manier te verkennen:

 • vermannelijken van de stem

 • neutraliseren van de stem

 • vervrouwelijken van de stem.

De stemtransitie gebeurt in nauwe samenwerking met het genderteam van het ZOL Genk.

SPREKEN NA LARYNGECTOMIE

Het verwijderen van het strottenhoofd samen met de stembanden wordt een laryngectomie genoemd. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als de partner en familie.


De spraakrevalidatie na de operatie is zeer belangrijk. De patiënt moet zo snel mogelijk opnieuw leren praten en communiceren.


De nieuwe stem kan m.b.v. van een aantal methoden worden aangeleerd en ingeoefend:

 • spreken met een stemprothese (tracheo-oesofageale spraak)

 • slokdarmspraak (oesofageale spraak)

 • spreken met een elektrolarynx.

HARTCOHERENTIETRAINING

Met behulp van hartcoherentie leert men om op een zelfstandige manier aan stressreductie te doen en de veerkracht te vergroten. 


Door op een bepaalde manier ritmisch te ademen wordt het hart in een bijzondere staat gebracht. Het hartritme en de ademhaling gaan in cadans waardoor brein en lichaam kunnen ontspannen.


Waarom hartcoherentie? In het dagelijkse leven wordt steeds meer stress ervaren, met bijhorende lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. Hartcoherentietraining is bijgevolg een geschikte en wetenschappelijk onderbouwde aanvulling op logopedie.


MIMETHERAPIE BIJ AANGEZICHTSVERLAMMING

Perifere aangezichtsverlamming oftewel facialisparese is een eenzijdige verlamming van de aangezichtsspieren t.g.v. een functiestoornis van de gelaatszenuw (nervus facialis). 


Een verlamming van de aangezichtsspieren kan een verminderde gelaatsexpressie, een afhangende mondhoek en een onvermogen om het oog te sluiten aan de aangedane zijde veroorzaken.


Met ‘mimetherapie’ trachten we de symmetrie in het gelaat in rust en bij beweging te verbeteren en een optimaal herstel van restverschijnselen te bekomen.  

NEUROGENE COMMUNICATIESTOORNISSEN

Neurogene communicatiestoornissen zijn spraak- en/of taalstoornissen die ontstaan t.g.v. een neurologische oorzaak, bv. een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson, ALS, MS).

Afasie is een verworven taalstoornis waarbij het begrijpen en/of produceren van gesproken en/of geschreven taal moeizaam verloopt. Bij specifieke uitspraakmoeilijkheden spreken we van dysartrie of een verworven spraakstoornis.


Het doel van de logopedie is om de communicatie tussen de patiënt en zijn gesprekspartners te verbeteren.

DYSFAGIE

Dysfagie of slikstoornis is een probleem waarbij eten of drinken niet op een efficiënte en/of veilige wijze van de mond naar de slokdarm gebracht wordt. 


Typische klachten zijn hoesten voor/tijdens/na het slikken, en voedsel dat in de mond, keel of slokdarm achterblijft.


Slikklachten kunnen ontstaan t.g.v. een neurologische aandoening, een aandoening in het hoofd-halsgebied, spanningsklachten of het normale verouderingsproces. 


Samen met de patiënt wordt bekeken welke revalidatie- of compensatietechnieken de efficiëntie en veiligheid van het slikken kunnen verbeteren.

Aanbod voor volwassenen: Lijst
bottom of page