top of page
michal-bozek-RcxR1aLw8X0-unsplash_edited.jpg

AANBOD VOOR
KINDEREN & JONGEREN

Aanbod voor kinderen: Kop

OMFT

Oromyofunctionele therapie (OMFT) wordt opgestart bij foutieve mondgewoonten

 • open mondgedrag

 • duimen of tutten

 • liplikken

 • infantiel slikken

 • ...

Met behulp van logopedie wordt het verstoord evenwicht van de mondspieren hersteld

Deze behandeling gebeurt samen met de tandarts of orthodontist. Bij kaakgewrichtsklachten kan er een beroep gedaan worden op een kinesist of osteopaat.

STEMTHERAPIE

Sommige kinderen hebben last van een hese stem. Deze heesheid kan verschillende oorzaken hebben:

 • stembandknobbels

 • stemmisbruik

 • terugkerende infectie

 • ...

De focus ligt op het bewust maken van goede stemgewoonten en het aanleren van een correct stemgebruik. Daarnaast is de betrokkenheid van de ouders belangrijk.

Bij jonge kinderen is het niet altijd noodzakelijk om te starten met logopedie. Deze beslissing wordt genomen in samenspraak met de ouders en de NKO-arts​.

LEER- EN TAALPROBLEMEN

 • LEERPROBLEMEN

Kinderen en tieners met leerproblemen worden doorverwezen voor logopedie om moeilijkheden met lezen, spelling of rekenen aan te pakken. Vaak is het de school die een leerachterstand met leeftijdgenoten opmerkt.

 • TAAL- SPRAAKPROBLEMEN

Het is belangrijk om de taal extra te stimuleren bij kinderen met een vertraagde taalontwikkeling.

Voor kinderen die minder goed verstaanbaar zijn of bepaalde spraakklanken hardnekkig foutief uitspreken is het opstarten van logopedie ook sterk aangewezen.

Aanbod voor kinderen: Lijst
bottom of page