boek-0235_edited.jpg

LOGOPEDIE

 

ARTICULATIETHERAPIE

Spreek je anders of ben je minder goed verstaanbaar? Dan ligt de oorzaak vaak bij de uitspraak.


Er bestaan twee soorten spraakstoornissen:

 • fonetische stoornis: een of meerdere klanken worden niet op een correcte wijze gevormd
  bv. tussentands spreken of lispelen 

 • fonologische stoornis: de spraakklanken worden verkeerd gebruikt tijdens het praten, de (motorische) vorming lukt wel.

OROMYOFUNCTIONELE THERAPIE

Oromyofunctionele therapie (OMFT) wordt opgestart bij een myofunctionele stoornis. We spreken van foutieve mondgewoonten: 

 • mondademhalen

 • nagelbijten

 • tandenknarsen en kaakklemmen

 • duim- of vingerzuigen

 • liplikken

 • infantiel slikken

 • ...

Verkeerde mondgewoonten kunnen kaak- of gebitsafwijkingen in de hand werken. Bijgevolg gebeurt deze behandeling in samenwerking met de tandarts of orthodontist. Bij kaakgewrichtsklachten wordt de hulp van een kinesist/osteopaat ingeroepen.

STEMTHERAPIE

Een hese stem kan verschillende oorzaken hebben:

 • een letsel of infectie ter hoogte van het stemapparaat

 • geïrriteerde stembanden

 • het verkeerd gebruiken van de stem

 • ...

Binnen stemtherapie wordt aandacht besteed aan het verzorgen van de stem. Een goede stemhygiëne en stemgewoonten zijn hierbij essentieel. Daarnaast leer je een aantal technieken om je stem op een gezonde manier te gebruiken. Soms is een samenwerking met een kinesist/osteopaat noodzakelijk.

Ik behandel ook gelaryngectomeerde patiënten. Meer info over spraakrevalidatie na laryngectomie vind je hier